Рани увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора држабног пута I реда „Вожд Карађорђе“

Рани јавни увид