Месна заједница преко својих органа, у складу са законом и Статутом месне заједнице и другим облицима месне самоуправе обавља следеће послове од непосредног заједничког интереса за грађане и то:

  • образује органе за потребе месне заједнице
  • доноси Статут месне заједнице и друга акта месне заједнице
  • утврђује заједничке потребе које се задовољавају у месној заједници и обезбеђује за то потребна средства
  • одлучује о самодоприносу на подручју месне заједнице и
  • врши и друге послове од заједничког интереса за грађане
МЗ Бабе ,
ул. Селимира Пешића 4, 11233 Раља
8260-020
МЗ Губеревац ,
ул.Космајска 15, 11460 Барајево
8327-020
МЗ Дучина ,
ул.Љубомира Живановића-Брке 1, 11453 Рогача
8258-020
МЗ Дрлупа ,
ул.Седмог јула 48, 11453 Рогача
8255-022
МЗ Ђуринци ,
ул.Карађорђева 123, 11450 Сопот
8254-020
МЗ Мала Иванча ,
ул.Трг братства и јединства , 11233 Раља
8253-454
МЗ Мали Пожаревац ,
ул.Космајски трг , 11235 Мали Пожаревац
8256-315
МЗ Неменикуће ,
ул.Космајског одреда 1, 11450 Сопот
8251-175
МЗ Парцани ,
ул.Трг народних хероја 2, 11233 Раља
8259-520
МЗ Поповић ,
ул.Милорада Миће Марковића 92, 11233 Раља
8253-006
МЗ Раља ,
ул.Бате Мирковића 21, 11233 Раља
8257-015
МЗ Рогача ,
ул.Космајска 155, 11453 Рогача
8255-012
МЗ Сибница ,
ул.Чеде Павловић 8, 11453 Рогача
8259-020
МЗ Слатина ,
ул.Карађорђева 1, 11453 Рогача
8258-220
МЗ Стојник ,
ул.Чеде Милосављевић 40, 11233 Раља
8258-120