Документација

Категорије:

Јавна набавка велике вредности електричне енергије, број: 404-1-2/17

Детаљније

Јавна набавка мале вредности ископ рова за полагање цеви број 404-2-3/17

Детаљније

Јавна набавке велике вредности камен за санацију путева број 404-1-5/17

Детаљније

Јавна набавке велике вредности превоз камена број 404-1-6/17

Детаљније

Јавна набавке велике вредности радова на асфалтирању број 404-1-7/17

Детаљније

Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број 404-2-5/2017

Детаљније

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице

Детаљније

Јавна набавка велике вредности завршних грађевинско-занатских радова број 404-1-2/2018

Детаљније

Јавна набавка електричне енергије са испоруком – отворени поступак 404-1-1/2019

Детаљније

Отворени поступак јавна набавка радова на уређењу трга у Сопоту 404-1-2/2019

Детаљније