Апотеке у Сопоту

 

1. Апотекарска установа „Београд“, ул. Јелице Миловановић 12. (у Дому здравља)

број телефона 011/8251-371

2. Апотека „Cosmopharm“, ул. Кнеза Милоша 52.

број телефона 011/8251-231

3. Апотека „Леко вита“, ул. Кнеза Милоша 40.

број телефона 011/8252-035

4. Апотека „Viva pharm 6“, ул. Трговачка 12.

број телефона 011/2834-539