Дом Здравља Сопот

За вршење службе у Дому здравља Сопот организоване су следеће организационе јединице:

-Служба за здравствену заштиту одраслих грађана;
-Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом и логопедом;
-Служба за хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
-Служба за стоматолошку здравствену заштиту;
-Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику;
-Специјалистичко-консултативна служба, у оквиру које су интерна, офтамолошка, оториноларинголошка и неуропсихијатријска (за заштиту менталног здравља) служба;
-Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

Радно време ДЗ Сопот: радним данима 07.00-20.00 , суботом, недељом и празницима 08.00-18.00 , хитна служба сваким даном 00.00-24.00 часа.

У објекту Дома здравља налази се и апотекарска установа ,,Београд„ у Сопоту.

Телефони:
-централа: 011/8251-288,
-телефакс: 011/8251-282,
-директор: 8251-190,
-помоћник директора: 8239-733,
-општа медицина: 8251-449,
-педијатрија: 8252-039.

Јелице Миловановић 12, Сопот

Радно време

 • понедељак
  07:00 - 20:00
 • уторак
  07:00 - 20:00
 • среда
  07:00 - 20:00
 • четвртак
  07:00 - 20:00
 • петак
  07:00 - 20:00
 • субота
  08:00 - 18:00
 • недеља
  08:00 - 18:00

Радно време биохемијске лабораторије радним даном 07.00-13.00 и суботом 07.00-14.00 часова.

Радно време службе за рендгенску дијагностику радим данима 07.00-13.00.