Економско – трговинска школа Сопот

Економско-трговинска школа у Сопоту је основана 1990. године. Те прве школске године имала је 3 одељења са око 100 ученика, а први образовни профили су били економски техничар и трговац. Од свог оснивања школа је образовала ученике за занимања са два подручја рада, а то су: економија, право и администрација, као и трговина, угоститељство и туризам. Током рада школа је образовала економске техничаре, трговце, царинске техничаре, туристичке техничаре и трговинске техничаре. Од школске 2003/2004. године школа је била једна од првих 18 у Србији које су ушле у реформу средњег стручног образовања увођењем профила пословни администратор и финансијски администратор, а касније и увођењем образовног профила комерцијалиста. Од оснивања до 2006. године школа је делила простор са још две школе, а од тада ради у новоизграђеном објекту од 5000 м².

Данас школа има 23 одељења са око 600 ученика. Школа располаже са 20 учионица, 12 кабинета (за наставу информатике, бирои за виртуелна предузећа, географије, хемије, енглеског језика, стручни кабинети за трговце и туристичке техничаре). Ученицима су на располагању још и библиотека са читаоницом, свечана (вишенаменска) сала и просторија за разглас. Школа има 130 рачунара, разглас, савремену канцеларисјку опрему и средства за обављање модерне и савремене наставе. Свака учионица је опремљена у складу са потребема савремене наставе (телевизор, панои, бела табла, модератор табла, флип-чарт). Школа успешно сарађује са многим међународним организацијама GIZ (првобитно GTZ), Kultur kontakt и Junior Achievement, a резултат те сарадње је учешће ученика на више међународних и националних сајмова, Сервисни центар предузећа у целој Србији и партнерство са школом у Немачкој у оквиру које се врши размена ученика.Школа је учествовала и постигла запажене резултате на републичким и градским такмичењима из општеобразовних и стручних предмета, као и на спортским такмичењима.Ученици ове школе имају велику улогу у стварању позитивне атмосфере у којој и наставници са великим ентузијазмом и са љубављу раде свој посао.

Кнеза Милоша бр. 12