Машинска школа „Космај“ Сопот

Машинска школа ” Космај” основана је 1981. године и више деценија успешно образује стручњаке у области машинства.

Првенствено су се у школи оспособљавали стручњаци из области машинства. Положај машинске индустрије последњих 20-ак година неповољно се одразио на заинтересованост ученика за ову област. У складу са потребама привреде, школа је проширивала своје понуде у смислу увођења нових образовних профила, па је уписивала ученике из следећих области: машинства, текстилства и кожарства и електротехнике.

Данас је ситуација мало другачија, тако да, у складу са потребама деце и заједнице  у школи тренутно постоје само образовни профили из области машинства.

Образујући стручњаке који могу да одговоре захтевима савремене производње, машинска школа ”Космај” доприноси развоју општине Сопот која перспективу види у развоју мале привреде.

Школа остварује добру сарадњу са општинском библиотеком и Центром за културу Сопот.
Такође, постоји успешна сарадња са локалним основним школама, факултетима и вишим школама са којима постоји веза по струци.
Школа сарађује са великим бројем предузећа у која ученици дуги низ година одлазе на стручну праксу. Нека од њих су и:
• „Металика“ Сопот
• „Прометал“ Сопот
• „Дијамант-Минерал“ Неменикуће
• Аутосервис „Ђурић“ Неменикуће
• Аутосервис „Милановић“ Неменикуће
• Аутосервис „Јовановић“ Раниловић
• Аутосервис „Лукић” Сопот
• „Топлана“ Младеновац
• „Колубара“ Рудовци
• Т.Е.“Велики Црљени“
• Ј.К.П. Сопот
• „Ласта“ Сопот, Младеновац, Београд
• Електро-дистибуција Сопот, Младеновац
• „МОС“ Сопот
• „Мона“ Сопот
• Дом здравља Сопот
• Бројни сервиси расхладне технике и термичких уређаја у Сопоту, Младеновцу и Београду.

 

Контакт телефон: 011 8251 227

Мејл: ms.kosmaj.sopot@gmail.com

Сајт: https://mskosmaj.edu.rs/

Адреса: Кнеза Милоша бр. 12

Кнеза Милоша бр. 12