Основна школа у Сопоту

Основна школа „Јелица Миловановић“ у Сопоту, име носи по учитељици стрељаној од стране окупатора у Другом светском рату.

Школа је основана 1864. године у приватној кући Милоја Васића среског писара, која је касније откупљена. Због трошности зграде 1875. године и ратова 1876. године школа није радила, да би Министарство просвете одобрило 1878. године средства за њену поправку и поновно отварање. Од 1956. године добија име “ Јелица Миловановић “.
У саставу школе од 1969. године су и подручна одељења из Неменикућа (Бакчине, Центар, и Тресије), као и одељење Ђуринци. Просторије школе користи, као издвојено одељење, нижа музичка школа “Коњовић“ из Београда.

У садашњу зграду школа је усељена 1981. године. Поред матичне школе, постоје и издвoјена одељења:

  1. Бакчине      
  2. Центар        
  3. Ђуринци     
  4. Тресије        

Школа располаже са 18 кабинета и 2 радионице. Настава се одвија у две смене. У склопу ваннаставних активности организован је рад бројних секција.

 

 

Кнеза Милоша 14 11450 Сопот