ПУ „Наша радост“ Сопот

Предшколска установа је основана 1970. године, а од 13. децембра 1978. прерасла је у посебну установу под називом „Наша радост“. Поседује три наменски грађена објекта: вртић „Шврћа“ у Сопоту, вртић „Лептирић“ у Раљи и вртић „Весело детињство“ у Малој Иванчи.

Васпитно-образовни рад, установа остварује у 29 група. Укупан капацитет за смештај деце је 520 места. Укупан број запослених радника је 81.

Облици рада са децом су:

  • целодневни боравак (јасле и вртић)
  • припремни предшколски програм – целодневни и полудневни

Објекти:

Шврћа, Сопот, улица Кнеза Милоша 8, тел. 011 8251 038

Лептирић, Раља, улица Вука Караџића 4, тел. 011 8257 014

Весело детињство, Мала Иванча, улица Трг братства и јединства бб, тел. 011 8253 482