ПУ „Наша радост“ Сопот

Предшколска установа је основана 1970. године, а од 13. децембра 1978. прерасла је у посебну установу под називом „Наша радост“. Поседује пет наменски грађена објекта: вртић „Шврћа“ у Сопоту, вртић „Лептирић“ у Раљи, вртић „Весело детињство“ у Малој Иванчи, вртић „Пчелице“ у Сопоту и вртић у Малом Пожаревцу.

Васпитно-образовни рад, установа остварује у 48 група. Укупан број запослених радника је 142.

У ових пет објеката борави тренутно 726 деце, док се припремни предшколски програм обавља при основним школама (Рогача,Неменикуће,Парцани,Дучина и Поповић) и броји 38 деце. Планира се проширење објекта у Раљи.

Облици рада са децом су:

  • целодневни боравак (јасле и вртић)
  • припремни предшколски програм – целодневни и полудневни

Објекти:

Шврћа, Сопот, улица Кнеза Милоша 8, тел. 011 8251 038

Лептирић, Раља, улица Вука Караџића 4, тел. 011 8257 014

Весело детињство, Мала Иванча, улица Трг братства и јединства бб, тел. 011 8253 482

Пчелице, Сопот, улица Јелице Миловановић 8, тел. 0112838 101

Дечији рај, Мали Пожаревац, улица Космајски трг 1