Јелена Живковић

Секретар скупштине ГО Сопот

Рођена 02.04.1973. године у Београду.

Основну школу завршила у Сопоту, Гимназију у Младеновцу, Правни Факултет у Београду. Каријеру започела 2001. године у ГО Сопот у Одсеку за имовинско-правне послове. 2004. године именована за Секретара Скупштине ГО Сопот.