ОШ у Малој Иванчи

Основна школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи организована је као образовно – васпитна установа са подручним одељењима:

– Мала Иванча, матична школа од I до VIII разреда,
– Мали Пожаревац, издвојено одељење, од I до VIII разреда (наставу од V до VIII разреда похађају и ученици из Сенаје) и
– Поповић, издвојено одељење, од I до IV разреда.

Од ове три месне заједнице које данас покрива ова школа, прва школа је почела да ради у Поповићу. У овом селу је постојала општинска, сеоска школа од 1842.-1843. године, а 1867. отворена је школа у згради Исаила Матејића, механџије. Нова школска зграда са две учионице, а стара је служила за учитељске станове. Ове зграде постоје и данас и заштићене су као културно добро – споменик културе.

Школска зграда у Малом Пожаревцу направљена је 1862. године од слабог материјала. То је чатмара која је имала једну учионицу и једну собу за ђаке. Зграда је очувана до данас, под заштитом је државе као добро под претходном заштитом, али је запуштена и неупотребљива. Ову школу су похађала деца из Ђуринаца, Шепшина и Сенаје до отварања школа у тим селима.

Прва школа у Малој Иванчи озидана је 1906. године, а почела је са радом 1907. године.

Године 1909. отворено је друго одељење, а 1927. треће. Школска зграда у Малој Иванчи дограђена је 1959. године дозиђивањем једног спрата на постојећи објекат и тада је прерасла у осмогодишњу школу.

Године 1969. школа у Малој Иванчи добија име Милорада Миће Марковића, познатог учитеља и социјалисте.

 

Trg bratstva i jedinstva 8 11233 Mala Ivanca