Општинско веће Градске општине Сопот чини 4 члана:

  1. Миливоје Вилотијевић
  2. Родољуб Јовановић
  3. Зорка Денић
  4. Жарко Марковић