Јавно комунално предузеће „Пијаце Ропочево“

Предузеће је почело са радом 30.06.1954. године, као ТП Ропочево и току свог економског постојања као привредни субјект се више пута трансформисало у складу са укупним макроекономским кретањима на тржишту.

Од 01.08.2006. године фирма се припаја Јавном Комуналном Предузећу „Пијаце Ропочево“-Сопот.  Предузећe се бави претежно трговином на мало у сопственим објектима који се налазе на територији општине Сопот. Тренутно поседује 16 малопродајних објеката који се налазе на следећим адресама:

РЕДНИ

БРОЈ

ПРОДАВНИЦА МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ РАДНО ВРЕМЕ РАДНО ВРЕМЕ
1. БРОЈ 5 ЂУРИНЦИ КАРАЂОРЂЕВА 93 ПОН-СУБ 07-19 НЕД 07-13
2. БРОЈ 6 ВЕНАЦ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 18 ПОН-СУБ 07-19 НЕД 07-13
3. БРОЈ 11 СТОЈНИК ЧЕДЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ 31 УТО-НЕД 07-11 И 15-19 ПОН 07-12
4. БРОЈ 12 ДРЛУПА 7 ЈУЛА 15 ПОН-СУБ 06:30-11 И 15-19 НЕД 06:30-11
5. БРОЈ 14 НЕМЕНИКУЋЕ КОСМАЈСКОГ ОДРЕДА 10 ПОН-СУБ 07-19 НЕД 07-13
6. БРОЈ 16 ДУЧИНА Љ.ИВКОВИЋА ШУЦЕ 67 ПОН-СУБ 06:30-19 НЕД 06:30-12
7. БРОЈ 17 СЛАТИНА КАРАЂОРЂЕВА 1 ПОН-СУБ 07-11 И 19-20 НЕД 07-13
8. БРОЈ 22 ПОПОВИЋ М. МАРКОВИЋА МИЋЕ 85 УТО-НЕД 07-19 ПОН 07-12
9. БРОЈ 29 ГУБЕРЕВАЦ КОСМАЈСКА 15 УТО-НЕД 07-11 И 15-19 ПОН 07-12
10. БРОЈ 31 СОПОТ КОСМАЈСКИ ТРГ 11 ПОН-СУБ 07-20 НЕД 07-13
11. БРОЈ 32 БАБЕ СЕЛИМИРА ПЕШИЋА 4 ПОН-СУБ 07-11 И 15-19 НЕД 07-13
12. БРОЈ 37 ПАРЦАНИ ТРГ НАРОДНИХ ХЕРОЈА 9 ПОН-СУБ 07-11 И 15-19 НЕД 07-13
13. БРОЈ 38 БАКЧИНЕ КОСМАЈСКА 36А УТО-НЕД 07-11 И 15-19 ПОН 07-12
14. БРОЈ 39 МАЛА ИВАНЧА 22. ДЕЦЕМБРА 9 ПОН-СУБ 06:30-19 НЕД 07-13
15. БРОЈ 40 ТРЕСИЈЕ ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 253 УТО-НЕД 07-19 ПОН 07-13
16. БРОЈ 44 МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ КОСМАЈСКИ ТРГ 1 ПОН-СУБ 07-11 И 15-19 НЕД 07-13

У економски веома тешким временима, предузеће успева да врши своју основну делатност, обезбеђује асортимански и количински константност набавке разних врста роба потребних нашим потрошачима.

Кнеза Милоша 26 11450 Сопот