Јавна расвета

ЈКП ”Јавно осветљење” Београд од 01.01.2020. године преузима комуналну делатност обезбеђења јавног осветљењa на територији општине Сопот.

Кварови на мрежи јавног осветљења се пријављују кол центру који ради 24 часа, на телефоне:

   011 4405 100

   069 202 4000

  reklamacije@bg-osvetljenje.rs

 

Захтеви за унапређење и адаптацију мреже јавног осветљења подносе се на адресу:
Град Београд
Градска управа
Секретаријат за енергетику
Тиршова бр. 1/III
11000 Београд

   011 360 5855

   energetika@beograd.gov.rs