Снежана Стојановић-Кандић

Начелник општинске управе

Рођена 01.10.1966. године у Београду. Основну школу завршила у Рогачи, средњу Правно-биротехничку у Београду. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1993. године.

У општинској управи ГО Сопот запослена од 1993. године, прво у Одсеку за имовинско-правне послове, од 1997. године именована на место Јавног правобраниоца. 2004. године постављена на место Начелника општинске управе ГО Сопот.