Губеревачке шуме

Заједно са Космајем и Липовицом, Губеревачке шуме представљају окосницу јужног београдског излетничког подручја и још увек су неоткривене вредности за шири туризам. Подручје карактерише висок степен биолошке разноврсности, располаже изузетно богатим фондом биљног и животињског света, као и бројним представницима ретких и ендемичних врста. Највећи комплекси шумске вегетације налазе се, осим на масиву Космаја, управо у подручју Губеревачке шуме, где су заступљене углавном шуме храста, граба и букве. Густе шуме пуне дивљачи сачувале су аутохтону слику и амбијент некадашње Шумадије и неопходно је да се сачувају као вредан, природан национални парк.

opstina-sopot-guberevacke-sume