„Сопот – мој завичај“

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписује Шести књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

Тема конкурса: Сопот – мој завичај

Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.

Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише- поезија или проза, као и да ли су учесници до 11 година, 11-15 година, 15-19 година или одрасли аутори.

Конкурс је отворен од 1. октобра до 30. новембра 2018. године,.

Радове слати на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, улица Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2018. године.

Донатор конкурса је градска општина Сопот.