Упис у Посебан бирачки списак

Поводом одржавања избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 04. новембар 2018. године, у складу са чланом 47. став 3. Закона о националним саветима националних мањина и чланом 3. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“, бр. 61/2018), упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми Управи градске општине Сопот, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Управа градске општине Сопот која је надлежна за ажурирање дела посебног бирачког списка одређене националне мањине, врши упис бирача који нису уписани у посебан бирачки списак, као и промену података у истом, све до његовог закључења, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора односно до 19. октобра 2018. године у 24.00 часа. Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина па до 72 часа пре дана одржавања избора односно до 31. октобра 2018. године, упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у истом врши Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Увид у део посебног бирачког списка националних мањина као и упис, брисање, исправка и допуна посебног бирачког списка вршиће се у згради градске општине Сопот, Космајски трг 5 на првом спрату канцеларија број 40, у времену од 7,00 до 15,00 часова.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Број: 208-723 /2018-III од 27.08.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Снежана Стојановић-Кандић