Седница СГО Сопот

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Grb29. децембра 2008. године одржана је последња седница Скупштине ГО Сопот у 2008. години.
Одборници, на челу са новим председником Скупштине Миладином Марјановићем, већином гласова усвојили су Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2008. годину, затим Одлуку о буџету ГО Сопот за 2009. годину, Одлуку о месним заједницама на територији ГО Сопот, као и Програме пословања за 2009. годину јавних предузећа – ЈКП „Пијаце Ропочево“ Сопот, ЈКП „Сопот“ Сопот и Ј.П. „Дирекција за изградњу општине Сопот“ Сопот.

Такође, у скраћеном поступку усвојен је и предлог Решења за укидање некатегорисаног пута бр. 2911 и утврђивање пута преко кп. бр. 6567/2 и др. к.о. Сопот.

У 2009. години градској општини Сопот на бази равномерне расподеле средстава коју је утврдио Град Београд , по питању буџета припада 483.095.000 динара.