Радови градске општине Сопот на објектима од општег интереса за грађане општине

Радовима на изградњи,адаптацији и санацији објеката од општег интереса за грађане градске општине Сопот обухваћен је велики број објеката у свим Месним заједницама током периода од 2008. године  до 2012. године.

У циљу обезбеђења услова за несметано и безбедно одвијање спортских активности извођени су радови на великом броју игралишта и то како на школским игралиштима тако и на великим фудбалским игралиштима и малим игралиштима.Игралишта су ограђена, постављена је расвета, постављени су кошеви и голови, извршено је обележавање терена, изграђени потпорни зидови, као и трибине на великом броју игралишта. Такође, како у појединим Месним заједницама као и код школа нису постојала адекватна игралишта у протеклом периоду је покренута и завршена њихова изградња, као што је школско игралиште на Тресијама.

Радови на зградама Месних заједница извођени су у складу са приоритетима и неопходношћу обављања истих, па су у складу са изнетим вршене реконструкције зграда, извођени радови на фасадама, замени столарије. Такође, изграђена је зграда у Рогачи која ће се састојати од библиотеке, сале за ловце, вртића и једног локала. Реконструисана је и зграда у Малом Пожаревцу у којој  су смештени амбуланта, вртић, месна канцеларија и библиотека.

Реконструисана је зграда Доксата у Сопоту као и зграда спортског  друштва у Раљи, зграда старог дома здравља у Сопоту као и школски објекти и вртићи. Започето је са реконструкцијом биоскопске сале у Раљи, која ће се наставити у наредном периоду. Средствима Општине реконструисана је и амбуланта у Дучини.

Током 2011. године започето је са радовима на изградњи зграда свлачионица у Поповићу и Малој Иванчи,  који су настављени у 2012. години.

Паркови у Сопоту и Раљи су опремљени неопходним парковским мобилијаром као што су: љуљашке, клацкалице, вртешке,а извршени су  и сви потребни радови како би обезбедила безбедност малишана.

На територији градске општине Сопот су током протеклог периода изграђене капеле у свих 16 Месних заједница. У Месној заједници Неменикуће изграђене су две капеле, а са изградњом капела у Стојнику и Сибници које је започето у 2011. години  настављено је у 2012. години. Све капеле су опремљене потребним инвентаром, намештајем, као и свим потребним уређајима. Такође, у свим капелама су изведени радови на изради унутрашње гасне  инсталације и извршено прикључење истих на гасоводну мрежу. Извршено је потпуно унутрашње и спољашње уређење објеката, са изградњом чесми око капела као и асфалтирањем платоа и прилазних путева капелама. Квадратура капела износи 130 м2, а састоји се из капеле,кухиње,сале и тремa.