Изградња и реконструкција водоводне мреже на територији градске општине Сопот

Изградња и реконструкција водоводне мреже, на територији градске општине Сопот, извођена је на основу захтева грађана као и потребе текућег одржавања водоводне мреже. Вршена је замена целих мрежа или делова мрежа у зависности од дотрајалости исте. У петогодишњем периоду укупно је изграђено и реконструисано 50.300 метара ( око 50 км) водоводне мреже.

У 2008. години изграђено је и реконструисано 20.000 метара водоводне мреже, у 2009.години 12.000 метара, у 2010. години 8.000 метара, а у 2011. години око 9.000 метара водоводне мреже. У 2012. години настављено је са радовима на даљој изградњи и реконструкцији овог инфраструктурног система и изведено је око 1.300 метара радова.

Такође, у протеклом периоду Општина је улагала и у изградњу бунара којима се водом снабдева територија градске општине Сопот. У том смислу  значајна је чињеница да у 2012. години на територији градске општине Сопот постоји 11 бунара, а којих је пре само пет године било два, као и два резервоара( Сопот и Тресије), капацитета 3000 м3. Квалитет воде, редовно контролише градски Завод за заштиту здравља, што гарантује исправност воде за пиће, коју користе грађани и привреда,  на територији градске општине Сопот.

Градске власти започеле су планирање изградње водовода Београд – Макиш – Младеновац још 1981. године и тада прогнозирале делимичан завршетак радова до 1983. године, а потпуни завршетак изградње до 1985. године, међутим,чињеница је да  изградња наведеног водовода стоји  већ дужи низ  година без значајног помака код Бегаљичког брда. Од завршетка овог регионалног водовода зависи коначно решење проблема водоснабдевања грађана и привреде у Сопоту и осталим општинама, као и уједначавање цена воде на подручју Града.