Избори 2012

ОБАВЕШТЕЊЕ  ГРАЂАНИМА

ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА И СКУПШТИНА ГРАДСКИХ ОПШТИНА, РАСПИСАНИХ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 20. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управи  градске општине Сопот  за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине  Сопот  и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка,  односно до 20. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот захтевати доношење решења на којима се заснивају  промене у бирачком списку (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку). Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани ( тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ГЛАСАЊЕ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ (ИЗАБРАНО МЕСТО ГЛАСАЊА)

Најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, односно до 15. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани могу Управи градске општине Сопот поднети захтев да се у бирачки списак за град Београд упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије  гласати према месту боравишта у земљи  – изабрано место гласања ( члан 15. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

БИРАЧИ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, односно до 15. априла 2012. године у 24,00 часа, бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, путем телефона, телефакса или електронском поштом поднети захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у бирачки списак за град Београд  ( члан 16. Закона о јединственом бирачком списку).

 НАЧЕЛНИК УПРАВЕ     

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ 

Снежана Стојановић – Кандић