Радови градске општине Сопот на изградњи и реконструкцији путева и других јавних површина

У петогодишњем периоду извођења радова на улицама и путевима, градска општина Сопот се може похвалити покривеношћу готово читаве територије Општине мрежом путева са тврдом подлогом, асфалтом или каменом. Такође, радовима су обухваћена и уређења око јавних површина објеката од општег интереса за грађане, као и асфалтирања  паркинга ,игралишта и тротоара.

Изражено у квантитативним показатељима у периоду од 2008. до прве половине 2012. године укупно је у оквиру области путева, јавних површина око капела, месних заједница, платоа, игралишта, паркинга, тротоара изведено  земљаних радова на путевима 230 км, насуто путева каменом 230 км, а радова на асфалтирању изведено је  укупно око 80 км на путевима и око 72.000м2 асфалтираних јавних површина,тротоара,паркинга,игралишта.

У 2008. години изведено је више од 60 километара радова на насипању путева каменом као и земљаних радова. Асфалтирано је 55 км путева и улица као и око 11.000 м2 платоа, игралишта, тротоара и других јавних површина .

У 2009. години  земљани радови као и радови на насипању путева каменом изведени су на око 98 километара, а асфалтирано је око 12 км путева и улица, као и око 26.000 м2 платоа, јавних површина, паркинга, тротоара, игралишта.

2010. године укупно је изведено земљаних радова на око 40 км  а насуто је 35 км путева каменом,  асфалтирано је око 14 км путева и 25.000 м2 јавних површина око капела, месних заједница, затим паркинга и игралишта. Паркинзи су асфалтирани на површини од 13.000 м2 и обухватају око 300 паркинг места и седам паркинга. Уз два паркинга на којима су радови раније изведени укупан број паркинг места је преко 400, који су, такође, адекватно обележени  неопходном саобраћајном сигнализацијом.

2011. године  земљани радови су изведени на 32 км путева, а каменом је насут 21км пута. Такође,асфалтирано је 9.500 м2 јавних површина око школа, капела и месних заједница.

У 2012. години настављено је са радовима на путевима по месним заједницама и изведено је око 20км радова на насипању путева каменом, асфалтирано је око 1км путева и приближно 2.700 м2 јавних површина.