Изградња гасоводне и канализационе мреже на територији градске општине Сопот

Градска општина Сопот је  улагањем у изградњу гасоводне мреже током 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 године, постигла такав резултат који се огледа у покривености готово читаве територије Општине  овим инфраструктурним системом. 2008. године изграђено је 10.388 м мреже, 2009. године око 3.000 м, 2010. године 8.278м, 2011. године 803 м. Наставком радова на потпуној покривености гасоводном мрежом читаве територије градске општине Сопот у прва четири месеца 2012. године изведено је радова на око  320 метара.

Изражено у збиру изграђено је приближно 23.000 метара (23 км) гасоводне мреже у периоду од 2008. године до маја 2012 године, као и девет мерно регулационих станица, тако да  је градска општина Сопот једна од ретких која има изграђену гасоводну мрежу до свих 16 месних заједница на њеној територији, на коју је прикључено преко 1000 корисника.

Изградња канализационе мреже у општини Сопот у петогодишњем периоду изведена је у Сопоту и Раљи а укупно је изграђено 2.525 метара (2,5км) канализационе мреже. У 2008. години изграђено  је 1.025 метара, у 2009. години 500 метара, у 2010.години 105 метара, и у 2011. години 895 метара канализационе мреже.