Пријем захтева за новчану надокнаду незапосленим породиљама

Секретаријат за социјалну заштиту започео је данас са пријемом захтева за остваривање права на додатну новчану накнаду од 40.0000 динара незапосленим породиљама. Захтеви се примају у Тиршовој 1, сваког радног дана од 8 до 17 часова. За општине Младеновац, Обреновац и Лазаревац, пријем захтева је организован у пунктовима Секретаријата у овим местима.

Ово право могу остварити незапослене мајке које су се породиле после ступања на снагу Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда, односно 13. фебруара 2009. године и касније, које имају пребивалиште у Београду пријављено закључно са 11. фебруаром 2009. године. Интерно расељена лица са Косова и Метохије потребно је да имају боравиште у Београду пријављено закључно са 11. фебруаром 2009. године.

Захтев се подноси у року од три месеца од дана порођаја. Уколико је породиља спречена да лично преда захтев, може се јавити Секретаријату за социјалну заштиту на телефон 3605-600 како би јој на кућну адресу био достављен захтев и преузета документација од стране овлашћеног радника Секретаријата.

Исплата 35 одсто накнаде зараде за време одржавања трудноће обавља се преко послодаваца, без подношења посебног захтева труднице односно послодавца, а на основу преузетих података од Републичког завода за здравствено осигурање на основу којих је исплаћено 65 одсто накнаде зараде.