Пробни попис становништва, домаћинстава и станова

Републички завод за статистику, у периоду од 1. до 15. априла 2009. спроводи пробни попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији. На територији града Београда пробни попис спроводи Завод за информатику и статистику Градске управе града Београда.

Циљ овог пописа јесте да се благовремено тестирају сви припремљени методолошко-организациони инструменти за редовни попис 2011. године.

Пробним пописом на територији града Београда биће обухваћено укупно око 1.200 домаћинстава и 3.600 лица, све градске општине у девет изабраних насеља: Београд (ГО Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац и Стари град), Баћевац (ГО Барајево), Калуђерица (ГО Гроцка), Бољевци (ГО Сурчин), Белуће (ГО Младеновац), Звечка (ГО Обреновац), Стојник (ГО Сопот), Сремчица (ГО Чукарица) и Лазаревац (ГО Лазаревац).

Из Завода за информатику и статистику моле чланове случајно изабраних домаћинстава да у овом периоду приме у своје домове наше пописиваче и да одговоре на питања из пописних образаца. Пописивачи поседују овлашћења за рад с потписом директора и оригиналним печатом Републичког завода за статистику Србије.


Сви подаци прикупљени у пробном попису користиће се искључиво у статистичке сврхе.