Прелиминари распоред пописивача

Датум објаве прелиминарног распореда пописивача 26.09.2012 Кандидати који се налазе на листи (у оквиру насеља) испод црте јесу предвиђени за резерву.

Кандидати имају право жалбе на прелиминарни распоред пописној комисији у наредна 24 сата.

Насеље  БАБЕ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Гордана (Витомир) Стевановић

10163

22

Насеље ГУБЕРЕВАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Снежана (Михајло) Митровић

1410

22

2

Вања (Мирослав) Раковић

2223

21

Насеље СТОЈНИК

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Виолета (Љубомир) Милановић

4396

22

Насеље ДУЧИНА

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ивана ( Слободан) Терзић

4410

20

2

Ивана (Миливоје)Сарић

1734

19

3

Слађана (Мијодраг) Матић

5831

17

Насеље СИБНИЦА (СЛАТИНА)

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Нада (Радојица) Петровић

1594

22

2

Светлана( Светислав ) Матић

4354

22

3

Душан (Радомир) Живојиновић

4394

19

Насеље ДРЛУПА

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Зоран (Слободан) Миросавић

1367

22

2

Оливера (Веселин) Урошевић

7570

20

Насеље РОГАЧА

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Слађана (Милан) Милосављевић

1241

22

2

Дејан ( Слободан ) Николић

1527

22

3

Ивана ( Мијодраг ) Блажић

4386

20

Насеље НЕМЕНИКУЋЕ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ненад (Благоје )Николић

4466

22

2

Борица ( Душан) Вучковић

1548

21

3

Ивана (Радослав) Кршљански

4506

20

4

Милица (Недељко) Стојановски

4640

19

5

Зоран (Радмило) Јовановић

7653

19

Насеље  СОПОТ-РОПОЧЕВО

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Маја (Радосав) Стевановић

1887

22

2

Стефан ( Бранко) Ђурић

4450

19

3

Бранко (Благоје) Анђелковић

4595

19

4

Слађана (Душан) Продановић

4813

19

5

Маријана (Милан) Дамњановић

1576

18

6

Биљана ( Драган) Дамњановић

4373

18

7

Драгица (Нада) Луковић

4370

19

8

Милисав (Раденко) Раденковић

4653

19

9

Небојша ( Бора) Војиновић

4763

18

10

Ивана ( Рајко ) Вулићевић

4729

17

Насеље  ПАРЦАНИ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Марија( Раде) Ђукић

23322

19

2

Драгица( Радмило) Ђукић

4351

17

3

Горан ( Славко ) Глувић

7441

16

Насеље  МАЛА ИВАНЧА

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Немања (Предраг) Миловановић

17498

19

2

Вукашин( Радован) Ђорђевић

17544

19

3

Јована ( Владимир) Синђелић

2139

17

Насеље  РАЉА

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ана (Миодраг ) Јовановић

4719

22

Насеље  ЂУРИНЦИ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Душица ( Драгољуб ) Качаревић

1274

18

2

Милош (Марко) Војновић

4487

19

Насеље  МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Милан ( Милена ) Петровић

1989

20

2

Драгана ( Ратко ) Владисављевић

4518

18

3

Милица ( Живорад ) Живковић

1566

18

Насеље  ПОПОВИЋ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Маријана ( Бранко ) Дунић

4343

21

2

Јелена ( Саша ) Будимкић

23864

21

3

Ђорђе ( Никола ) Дунић

4348

20

ПОПИСНА КОМИСИЈА