Листа пописивача за предтест

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДТЕСТ ЗА ОБУКУ 

ЗА ПОПИСИВАЧЕ 

ЗА ОПШТИНУ С О П О Т 

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима, изабрани су за предтест за обуку за пописиваче.

Предтест за кандидате из следећих насеља одржаће се   дана 14.09. 2012. године, са почетком у 12 часова,  у Сопоту, ул. Космајски трг бр. 5. у згради градске општине  Сопот, Велика сала, други спрат, број 55

Насеље Бабе

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Снежана (Михајло) Митровић

1410

6

Насеље Губеревац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Вања (Мирослав) Раковић

2223

15

2

Биљана (Слободан) Јанковић

4438

10

Насеље Дрлупа

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Оливера (Веселин) Урошевић

7570

7

2

Зоран (Слободан) Миросавић

1367

6

Насеље Дучина

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ивана (Слободан) Терзић

4410

9

2

Слађана (Мијодраг) Матић

5831

8

3

Ивана (Миливоје) Сарић

1734

6

Насеље Ђуринци

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Душица (Драгољуб) Качаревић

1274

8

2

Биљана (Драгослав) Петковић

4566

6

3

Весна (Добривоје) Исидоровић

2057

5

Насеље Мала Иванча

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Весна (Слободан) Ђурић

4353

9

2

Милован (Радомир) Недељковић

4378

8

3

Марија (Бранислав) Марковић

2262

8

4

Немања (Предраг) Миловановић

17498

7

5

Вукашин (Радован) Ђорђевић

17544

7

Насеље Мали Пожаревац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Драгана (Ратко) Владисављевић

4518

17

2

Милан (Милена) Петровић

1989

9

3

Милица (Живорад) Живковић

1566

6

Насеље Неменикуће

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Мира (Владимир) Марић

4444

11

2

Милица (Недељко) Стојановски

4640

8

3

Борица (Душан) Вучковић

1548

8

4

Зоран (Радмило) Јовановић

7653

7

5

Ненад (Благоје) Николић

4466

6

6

Ивана (Радослав) Кршљански

4506

5

Насеље Парцани

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Драгица (Радмило) Ђукић

4351

6

2

Горан (Славко) Глувић

7441

5

3

Марија (Раде) Ђукић

23322

5

Насеље Поповић

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Маријана (Бранко) Дунић

4343

5

2

Ђорђе (Никола) Дунић

4348

5

3

Јелена (Саша) Будимкић

23864

5

Насеље Раља

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Гордана (Витомир) Стевановић

10163

9

2

Емина (Милосав) Јовановић

1779

7

3

Ана (Миодраг) Јовановић

4719

7

4

Миладинка (Стеван) Ђуричић

4606

7

Насеље Рогача

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Ивана (Мијодраг) Блажић

4386

9

2

Слађана (Милан) Милосављевић

1241

8

3

Дејан (Слободан) Николић

1527

6

Насеље Сибница

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Нада (Радојица) Петровић

1594

9

2

Светлана (Светислав) Матић

4354

6

3

Душан (Радомир) Живојиновић

4394

5

Насеље Сопот

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Маја (Радосав) Стевановић

1887

10

2

Ивана (Рајко) Вулићевић

4729

9

3

Десанка (Васа) Терзић

4411

7

4

Драгица (Нада) Луковић

4370

7

5

Валентина (Живота) Васић

4365

7

6

Милош (Марков) Војновић

4487

7

7

Бранко (Благоје) Анђелковић

4595

7

8

Весна (Живорад) Тешић

19814

7

9

Биљана (Драган) Дамњановић

4373

6

10

Слађана (Душан) Продановић

4813

5

11

Данијела (Живадина) Паунић

1386

5

12

Јована (Владимир) Синђелић

2139

5

13

Небојша (Бора) Војиновић

4763

5

14

Стефан (Бранко) Ђурић

4450

5

15

Милисав (Раденко) Раденковић

4653

4

16

Маријана (Милан) Дамњановић

1576

4

Насеље Стојник

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Горица (Драгутин) Максимовић

4422

8

2

Виолета (Љубомир) Милановић

4396

7

РЕПУБЛИЧКИ ИНСТРУКТОР

Миомир Вуковић