Обавештење о локацији „Светло поље“ у Сопоту

Комисија за грађевинско земљиште Градске општине Сопот, обавештава грађане да се кп.бр. 1431/30, 1431/31, 1431/32, 1431/33, 1431/38, 1431/39, 1431/40,1431/41, 1431/42 и 1431/43 све КО Сопот, скидају из понуде за продају, која је оглашена 30.09.2020. године у Огласима дневног листа Новости, а ради урбанистичке разраде и уређења локације Светло Поље у Сопоту.

У осталом делу, понуда у наведеном Огласу остаје иста.