ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Секретар секретаријата за привреду г-дин Милинко Величковић позива све
угоститеље који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном
угоститељском објекту на територији града Београдада у најкраћем могућем
року испуне своју законску обавезу и да се евидентирају код ЈЛС, односно
да доставе своје пријаве Секретаријату за привреду у Краљице Марије 1/17.
Све потребне информације и обрасци, налазе се на сајту града Београда на
следећем линку:
https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1769574-prijava-za-nekategorizovani-
smestaj_2/
Такође истиче да ће угостититељи од 1. октобра 2020. године, када и почиње
примена правилника којим се уређује област централног информационог система
(еТуриста) моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-
a.

НЕПОСТУПАЊЕМ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ,
САГЛАСНО ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ
ПРЕКРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И
МУП – Службазастранце.