Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму

Секретаријат за привреду, градске управе, огласио је Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму.

Финансијска средства додељују се учесницима конкурса који ће пројекте реализовати у буџетској години у којој се расписује конкурс, а најкасније до 31.октобра.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је до 03.05.2019. године, до 15:30 часова.

За више информација посетите сајт Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759216-javni-konkurs-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-dela-troskova-za-organizaciju-kongresa-manifestacija-edukacija-u-oblasti-turizma-izlozbi-kao-i-za-unapredjenje-programa-koriscenjem-informacionih-tehnologija-u-turizmu/