Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2019. годину

Секретаријат за привреду, градске управе, огласио је Јавни конкурс за за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2019. годину.

Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава  у максималном износу до 1.000.000,00 динара по кориснику. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 16.04.2019. године, до 15 часова. 

За више информација посетите сајт Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759125-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-razvoja-preduzetnistva-na-teritoriji-grada-beograda-za-2019-godinu/