Финансирање пројеката друштвених и невладиних организација

Секретаријат за образовање финансираће у овој години 34 пројекта друштвених и невладиних организација који се односе на унапређење васпитно-образовног рада у основним и средњим школама. За реализацију ових пројеката из градског буџета биће издвојено 13.923.870 динара.

– Комисија за избор пројеката друштвених и невладиних организација одлучила је да се од пристигла 144 финансирају 34 пројекта, који су осмишљени тако да се различитим видовима ваннаставних активности побољша укупна атмосфера у школи. Они треба да допринесу и да школа постане подстицајна средина за развој и учење, а процес школског учења учине привлачнијим, ефикаснијим, занимљивијим и релевантнијим и за ученике и за наставнике. Пројекти ће се реализовати у свих 17 београдских општина – рекла је Драгица Моро, заменик секретара за образовање.

Предвиђене пројектне активности усмерене су на ближе повезивање ученика у једној школи и одељењу, али и ученика из различитих средина и друштвених група, као и на оспособљавање ученика за самостално, креативно и истраживачко мишљење и учење и подстицање наставника да ове вештине примењују у процесу наставе. Овим активностима ближе ће се повезивати школе и локалне заједнице и школе и породице, унапредити сарадња између наставника и ученика, унапредити тимски рад, а омогућиће ученицима и да се опробају и стекну искуство, знање и вештине у областима које нису заступљене у школској настави.