Уређивање тротоара

У сарадњи Градске управе града Београда – Секретаријата за саобраћај и ЈКП „Београд пут“  завршени су радови на изградњи тротоара на делу улице Кнеза Милоша од семафора до цркве у Сопоту.

Изградња тротоара ће допринети већој безбедности пешака имајући у виду да се у овој улици налазе предшколска установа „Наша радост“, основна школа „Јелица Миловановић“, средња „Економско-трговинска школа“ и средња „Машинска школа Космај“.