Уређење јавних и зелених површина у Сопоту

ЈКП „Сопот“ уз помоћ Градске општине Сопот је обновило свој возни парк са једним камионом, две смећаре, аутоподизачем за кабасто смеће и цистерном за прање улица.

Постављањем  нових контејнера по месним заједницама прошириће се зоне изношења кућног отпада. Сваке среде радници ЈКП „Сопот“ сакупљају кабасти отпад који грађани могу оставити поред контејнера.