Уређивање јавне површине у месној заједници Неменикуће

Јавно комунално предузеће и градска општина Сопот, започели су извођење радова на уређивању јавне површине око објекта Дома у Неменикућу.

На овој површини биће изграђен паркинг, а радове финансира градска општина Сопот.

Ово је још једна фаза у реконструкцији и изградњи постојећег објекта и околног платоа.