Пресвлачење асфалта у улици Драгољуба Јовановића Трује

У току су радови на пресвлачењу асфалта у улици Драгољуба Јовановића Трује у Парцанима, које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“. 

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 675 м, а ширина 3,5 м.