Упис првака од 1. априла

Упис деце у први разред основне школе почеће 1. априла и трајаће до 31. маја, а најкасније до 1. септембра. Тестирање ће обавити педагог и психолог школе. Уписиваће се малишани који до почетка нове школске године напуне најмање шест и по, а највише седам и по година. Млађа деца моћи ће да се упишу после провере спремности за полазак у школу.

У први разред основне школе могу се уписати и деца старија од седам година и шест месеци која због болести или других оправданих разлога нису уписана. Ако је дете старије од осам година и шест месеци, а није уписано у школу, може да се упише у одговарајући разред на основу провере знања и способности.

Основна школа је обавезна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. На захтев родитеља, школа, у складу са просторним могућностима, може да се упише и дете са подручја друге школе. Приликом уписа детета у први разред, родитељи морају да поднесу извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопију), који може бити старији од шест месеци, потврду о здравственом стању детета, као и потврду о похађању обавезног припремног предшколског програма.

Школске 2008/2009. године у први разред основне школе уписало се 15.411 нових ђака. Највише на Новом Београду – 1.931, Чукарици – 1.811, Земуну – 1.555 и Палилули – 1.472.