Радови на саобраћајници између Губеревца и Манића

У току је извођење радова на саобраћајници између Месне заједнице Губеревац у општини Сопот и Месне заједнице Манић у општини Барајево у укупној дужини од 4700 метара.

Поред ове саобраћајнице изводе се радови и на некатегорисаном путу од Месне заједнице Стојник до Месне заједнице Губеревац у дужини од 3100 метара.

ЈП,,Дирекција за изградњу општине Сопот“ извела је земљане радове и извршено је насипање ломљеним каменом.

Изградњом ових саобраћајница врши се боље повезивање наведених месних заједница и омогућава власницима пољопривредних земљишта да имају лакши прилаз својим имањима.