Припрема за асфалтирање пута од Војске до надвожњака код ПКБ-а

У току су радови насипања пута од Војске до надвожњака код ПКБ-а на авалском путу.

Оператива јавног комуналног предузећа и градске општине Сопот, изводи радове на припреми за асфалтирање пута на укупној дужини од 1600 м и ширини од 7м.

Овај пут се види као алтернатива изласка на авалски пут, услед могућих застоја преко пружног прелаза.