Припрема за асфалтирање улица кнеза Вићентија Петровића и Степе Степановића у Сечи

Оператива јавног комуналног предузећа и градске општине Сопот, започела је извођење радова на насипању пута дужине 550м у улици кнеза Вићентија Петровића у Сечи.  Упоредо се изводе и радови на проширењу улице Степе Степановића.  Након завршетка припремних радова, следи комплетно асфалтирање на поменутим деоницама пута.