Пресвлачење асфалта у Војвођанској улици у Раљи

У току су радови на пресвлачењу асфалта у Војвођанској улици у Раљи, које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“. 

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 550 м.