Паркинзи у Сопоту

Ј.П. Дирекција за изградњу општине Сопот д.о.о. је у претходном периоду спровела радове на паркинзима у Сопоту. Наведеним радовима обезбеђено је 300 паркинг места на површини од 12.907,2 м2 а све у циљу обезбеђивања адекватног паркирања за које се неће наплаћивати накнада.

Грађанима је обезбеђено седам нових паркинга и то код: Дома здравља површине 2.819,57 м2 са 65 паркинг места; Републичког геодетског завода површине 4.060,33 м2 са 88 паркинг места и прилазним саобраћајницама; Парка површине 1.280,03 м2 са 47 паркинг места; Робне куће површине 1.816,60 м2 са 48 паркинг места; зграде ЈКП Сопот површине 599,60 м2 са 11 паркинг места; Зграде старог млина 1.957,22 м2 са 32 паркинг места; Магацина Ј.К.П. Ропочево површине 373,82 м2 са 9 паркинг места.

Грађанима су на располагању и два паркинга испред зграде Градске општине Сопот и Ласте са 110 паркинг места.

У наредном периоду Ј.П. Дирекција за изградњу општине Сопот д.о.о. ће извршити и адекватно обележавање паркинга и тротоара вертикалном саобраћајном сигнализацијом. У складу са наведеним, вршиће се и сарадња са припадницима Министарства унутрашњих послова-Полицијска станица Сопот а ради санкционисања неадекватно паркираних возила.

parking 1 parking 2
Паркинг код Републичког геодетског завода

гфгдкј гјфкјг Паркинг код робне куће