Донација машинској школи Космај

Градска општина Сопот поред обавеза, прописаних статутом Града Београда, које се тичу старања и одржавања основних школа, води бригу и стара се о унапређењу школства и у средњим школама на својој територији.

Наиме, градска општина Сопот је изашла у сусрет захтеву који је упутила машинска школа Космај и финансијски је помогла са 600.000,00 динара у циљу куповине савремене наставне опреме и рачунара.