Ограђивање терена за велики фудбал у Парцанима

У склопу извођења радова у сврху побољшања услова за несметано и безбедно одвијање спортских активности завршени су и радови ограђивања терена за велики фудбал у Парцанима.