Ограђивање терена за велики фудбал у Малој Иванчи

У циљу побољшања услова за несметано и безбедно одвијање спортских активности завршени су радови ограђивања терена за велики фудбал у Малој Иванчи.