Обнова школске шумице у Сопоту

Након чишћења корења исечених старих стабала почели су радови на сађењу нових стабала у дворишту ОШ „Јелица Миловановић“. Ово је нова фаза уређења школског дворишта коју финансира Градска општина Сопот. Након изградње заштитних ограда, прилазне стазе, чесме, мењања крова основне школе, обнове расвете, изградње парка за вежбање, план је да се заврши изградња паркинга код сале, затим да се уреди и популарна „Шумица“ са новим стаблима, одговарајућом трим стазом и расветом. У плану је да се засаде 10 кедрова, 5 сребрних јела, 2 црвена храста и 12 платана. Такође оно што предстоји у наредном периоду је и изградња паркинга са горње стране у склопу улице Др. Данила Ојданића Даче како би родитељи на безбедан начин довозили и сачекивали своје ђаке.