Изградња тротоара

У току је изградња тротоара на путу Сопот – Неменикуће (до Живановић краја). Предметни тротоар ће бити изграђен у дужини од 1040 метара. Радове изводи предузеће Шумадија пут д.о.о.