Нови ред вожње „Ласте“ Сопот

Секретаријат за јавни превоз скупштине града Београда је на захтев градске општине Сопот одобрио нове и извршио измену постојећих полазака који ће важити од понедељка 20. марта 2017. године, и то:

Нови поласци за Београд, аутопутем:

Радним даном, поласци из Сопота: 06:15, 13:00, 14:45, 17:50, 21:10
Радним даном, поласци из Београда: 05:35, 07:10, 14:45, 16:50, 18:40, 22:20.
Суботом, поласци из Сопота: 04:30, 06:30, 10:15, 14:15, 19:10
Суботом, поласци из Београда: 07:50, 08:30, 11:45, 18:10, 20:20
Недељом даном, поласци из Сопота: 04:30, 14:15
Ндељом, поласци из Београда: 08:30, 18:10

Полазак који је у радним даном саобраћао у из Сопота за Београд 04:40 помера се по захтеву путника на 04:30. Полазак који је из Сопота саобраћао у 05:00 помера се на 04:55.Полазак из Београда за Сопот у 06:45 помера се на 06:40. Полазак из Београда у 06.15 радним даном се више неће одржавати.

Нови поласци на линији Сопот – Младеновац

Радним даном, поласци из Сопота у 16:20 и 20:10. Нови је и полазак из Младеновца у 20:40, радним даном. Полазак у 15:50 који је до сада радним даном саобраћао трасом Сопот – Мала Иванча – Мали Пожаревац – Младеновац, убудуће ће из Малог Пожаревца возити директно до Сопота.

Измена реда вожње у локалном саобраћају:

Поласци који су до сада радним даном саобраћали из Сопота преко Ропочева до Раље (Ливница) убудуће ће бити продужени до Парцана. Термини полазака из Сопота су 10:00, 14:10 и 17:00, повратци из Парцана ће бити у 10:30, 14:40 и 17:30.
Полазак на линији Барајево – Рогача у 07:20 из Барајева се продужава до Сопота. Нови полазак из Сопота за Барајево биће у 09:00 сати.
Уводи се и нови полазак на линији у дане викенда из Сопота за Барајево у 09:00. Повратак из Барајева у дане викенда биће у 10:15 сати.  
Од 01.05.2017. до 01.09.2017. уводи се нова сезонска линија у дане викенда:  Младеновац – Космај – Сопот. Поласци из Младеновца ће бити у 07:00 и 10:15. Поласци из Сопота преко Космаја до Младеновца ће бити у у 7:50 и 11:05.
Због увођења нових полазака на линији за Београд вршиће се промена термина појединих полазака у локалном саобраћају:
Полазак из Сопота за Сибницу у 03:30 се помера на 03:15, повратак из Сибнице за Сопот је у 03:45.
Полазак из Сопота за Неменикуће који је из Сопота полазио у 04:10 помера се на 03:55. Повратак из Неменикућа биће у 04:10.
Полазак  из Сопота за Губеревац у 05:50 се помера на 06:00 сати.
Полазак  који је саобраћао за Сибницу у 05:10 убудуће ће бити у 05:00. Повратак из Сибнице за Сопот биће у 05:30 сати.
Полазак у 22:45 за Сибницу ће из Рогаче до Дрлупе саобраћати преким путем. 
Комплетан ред вожње можете преузети овде.