Нови поласци „СП Ласта Сопот“

Сходно потребама грађана, Секретаријат за саобраћај града Београда је на иницијативу Градске општине Сопот увео нове поласке „СП Ласта Сопот“ према следећем распореду:

1. фебруара су почели да саобраћају нови поласци на линијама:

Сопот – Београд (аутопутем)
Субота:
Поласци из Сопота: 08:20, 10:50, 13:10, 16:05, 18:30, 20:10
Поласци из Београда: 09:30, 12:30, 14:45, 17:20, 19:40, 21:20
Недеља:
Поласци из Сопота: 08:20, 20:10
Поласци из Београда: 09:30, 21:20
Сопот – Тресије – Рогача:
Радни дан:
Поласци из Сопота: 19:10
Поласци из Рогаче: 19:30
Викенд:
Поласци из Сопота: 13:20
Поласци из Рогаче: 13:45
Сопот – Губеревац
Викенд:
Поласци из Сопота: 06:00
Поласци из Губеревца: 06:32

5. фебруара је почео да саобраћа нови полазак на линији:

Сопот – Парцани:
Викенд:
Поласци из Сопота: 05:50, 14:10
Поласци из Парцана: 06:20, 14:40

12. фебруара су почели да саобраћајау нови поласци на линијама:

Сопот – Младеновац:
Радни дан:
Поласци из Сопота: 15:40
Поласци из Младеновца: 16:15
Викенд:
Поласци из Сопота: 11:00, 16:20
Поласци из Младеновца: 12:00, 16:50
Сопот – Неменикуће (Караула)
Радни дан:
Поласци из Сопота: 22:30
Поласци из Неменикућа: 22:48
Сопот – Дучина – Слатина – Барајево:
Радни дан:
Поласци из Сопота: 07:30, 13:00
Сопот – Дрлупа – Сибница – Барајево:
Радни дан:
Поласци из Барајева: 09:00
Сопот – Дрлупа – Слатина – Барајево:
Радни дан:
Поласци из Барајева: 14:00
Сопот – Сибница – Барајево:
Радни дан и викенд:
Поласци из Сопота: 20:10
Поласци из Барајева: 21:40

19. фебруара су почели да саобраћајау нови поласци на линијама:

Сопот – Поповић – Мали Пожаревац – Београд:
Радни дан:
Поласци из Сопота: 05:30, 13:15(преко Мале Иванче), 18:10
Поласци из Београда: 07:30(преко Мале Иванче), 15:25, 20:00(преко Мале Иванче)
Викенд:
Поласци из Сопота: 05:30, 13:15(преко Мале Иванче)
Поласци из Београда: 07:30(преко Мале Иванче), 15:25
Сопот – Ропочево – Раља – Парцани:
Радни дан:
Поласци из Сопота: 05:00, 16:00, 20:50
Поласци из Парцана: 05:30, 16:30, 21:20
Сопот – Губеревац:
Радни дан и викенд:
Поласци из Сопота: 13:30
Поласци из Губеревца: 14:02
Сопот – Мала Иванча – Мали Пожаревац:
Радни дан и викенд:
Поласци из Сопота: 10:30
Поласци из Малог Пожаревца: 11:15

24. фебруара почињу да саобраћају нови поласци на линијама:

Сопот – Сибница:
Викенд:
Поласци из Сопота: 11:45
Поласци из Сибнице: 12:25(преко Слатине и Дрлупе)
Сопот – Бабе – Стојник – Петловац – Стојник центар – Стојник:
Викенд:
Поласци из Сопота: 15:15